Crisis

In De Standaard : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=V42TIJNR&word=crisis+voorbij+voor+jongeren.

1. "Crisis voorbij voor jongeren ?

"Een half jaar geleden sprong de jeugdwerkloosheid nog met 32 % omhoog. Vandaag daalt ze met 0,4 procent." en ook : "Er zijn nog altijd 57.000 werkloze jongeren, maar hun aantal is opnieuw (licht) aan het dalen."

In het beste geval is dat een heel zwak teken van een mogelijks beginnend herstel. Maar de crisis voorbij ? Dit is zelfs geen grafiekje waard ; zo dom is die titel !

2. "Werklozen +55 jaar : + 15.1 %"

Welke zin heeft het aan te dringen op een langere loopbaan terwijl de ouderen nog massaal aan de deur gezet worden ? Het brugpensioen is een sociaal-economische ramp, zeker op langere termijn. Dat systeem maakt het voor werknemers veel te gemakkelijk om mensen aan de deur te zetten.

3. "Uit de werkloosheidscijfers over de maand juli komt nog een ander pijnpunt tevoorschijn: de werkloosheid bij de allochtonen blijft flink stijgen. Terwijl het aantal ‘autochtone' werklozen nog amper stijgt –met 0,4 procent, tot bijna 179.000– gaat het aantal werklozen van allochtone afkomst met 4.900, of 10,8 procent, omhoog, tot ruim 50.000. Vooral veel allochtone jongeren raken (voorlopig?) niet uit de werkloosheid. "

Iemand verwonderd ? Ik niet. En natuurlijk is dat weer exclusief de schuld van de werkgevers.

No comments: