Bankiers ?

Nog een aanwijzing dat de bankiers enkel aan hun belangen denken en niet aan die van hun "klanten".

"ING België is donderdag, in de marge van de bedrijfsresultaten, teruggekomen op de commotie rond de beperking van de afhaallimiet voor 60-plussers - een maatregel die de bank vorige week na hevige kritiek opnieuw introk.

De bank zegt dat ze voorstander is om de problematiek op sectorniveau, dus binnen Febelfin, te bespreken. "Want het probleem is er wel degelijk. We zien een sterke stijging van fraude met bankkaarten, in het bijzonder bij ons ouder cliënteel. Maar de oplossing die we hadden voorgesteld, was niet de goede", aldus ING-topman ..." .

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100812_095.

Wanneer gaan de bankiers eens begrijpen dat ze enkel bestaan omdat anderen hen hun geld toevertrouwen ? Wanneer gaan ze eens begrijpen dat ze eventuele maatregelen met hun klanten moeten bespreken en niet binnen hun oligopolie ? Het aangekondigd initiatief wijst er sterk op dat ze niet alleen in de wind willen staan ; zodra ze binnen hun sector een overeenkomst bereiken is alles in orde.

En de mening van de klanten ? Who cares !

No comments: