Krokodillen

De Morgen weet : "Krokodillen in gevaar: global warming leidt tot meer mannetjes dan vrouwtjes".

"Als gevolg van de klimaatverandering worden meer mannelijke dan vrouwelijke krokodillen geboren in de rivieren van Costa Rica. Dat zou het voortbestaan van de soort binnen een twintigtal jaar in gevaar kunnen brengen, concludeert een wetenschappelijke studie. Als gevolg van de klimaatverandering worden meer mannelijke dan vrouwelijke krokodillen geboren in de rivieren van Costa Rica. Dat zou het voortbestaan van de soort binnen een twintigtal jaar in gevaar kunnen brengen, concludeert een wetenschappelijke studie."

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1142630/2010/08/08/Krokodillen-in-gevaar-global-warming-leidt-tot-meer-mannetjes-dan-vrouwtjes.dhtml.

Oei, oei ... is het wel politiek correct zo iets te schrijven ?

No comments: