Burgemeesters en skeletten

De burgemeester van Mechelen, die ik niet bij naam wil noemen, heeft het peterschap aanvaard over het skelet van een man die ongeveer 250 jaar geleden is gestorven, en die begraven was op het St Romboutskerkhof dat sedert enige maanden "bewerkt" wordt door een ploeg archeologen.

Ik kan er best inkomen dat onze weetgrage maatschappij actief aan archeologie doet en erken dat onze kennis van de geschiedenis veel kleiner zou zijn zonder de bijdrage van deze wetenschap. Ik heb er zelf ooit van gedroomd om archeoloog te worden.

Toch blijf ik - persoonlijk - het uitgraven van stoffelijke overschotten een soort grafschennis vinden. Maar ja, ik ben een sentimentele oude gek, en voor mij moet de "eeuwige" rust ook eeuwig duren ... Anderzijds is zorgvuldige en respectvolle archeologie beter dan het bijna industrieel opruimen van kerkhoven zoals we de laatste decennia veel te dikwijls hebben meegemaakt. Ook de graven van mijn moeder's ouders hebben zo plaats moeten maken voor een parking. Dat blijf ik zonder meer schandalig vinden !

Maar een 250 jaar oud skelet "dopen" ? Is de burgemeester van Mechelen soms een ondergedoken Mormoon ? Hij is in zijn "beginselvaste" leven al zoveel dingen geweest dat ik die hypothese niet zonder meer durf uitsluiten ...

1 comment:

Anonymous said...

ale diene mens krijgt na 250 jaar eindelijk eens ne kado...