A la tête du client !

Ik heb enkele weken geleden een cataract operatie laten uitvoeren aan mijn linkeroog. Voor die zeer korte interventie werd ik wel verplicht een kamer te nemen in de dagkliniek. Ik heb minder dan twee uur in die kamer verbleven, maar dat terzijde.

Mij werd gevraagd welk type kamer ik wou. Omdat ik er niet van hou zinloze gesprekken te voeren met onbekenden en omdat ik op mijn privacy sta koos ik een eenpersoonskamer. Er werd mij op gewezen dat de kost van die optie een supplement van 29 euro was. De vraag over de kamerkeuze werd enkele malen herhaald, door de chirurg en door de bediende toen ik incheckte. Ik begreep eigenlijk niet waarom.

De interventie verliep succesvol, tenminste volgens de arts, en na nog een kwartiertje op mijn kamer vertoefd te hebben mocht ik naar huis.

Nu ben ik niet volledig onnozel of achterlijk en wist ik dat ik supplementaire honoraria riskeerde door de keus van de eenpersoonskamer.

Een paar dagen geleden ontving ik de factuur. Het supplement op de honoraria bedraagt 100 % en ik mag een bedrag ophoesten van meer dan 80 % van mijn maandelijks pensioen. Dat voor een interventie die - behalve de technische vaardigheid van de chirurg - niet veel meer voorstelt dan een poetsbeurt van de tanden of een extractie bij de tandarts.

Ik mag niet klagen : ik heb gekregen wat ik vroeg. Maar waarom werd mij vier, vijf maal gevraagd of ik een eenpersoonskamer wou mits een supplement van 29 euro - dat bedrag werd telkens vernoemd - en werd niet vermeld dat het supplement van de honoraria ongeveer twintig keer dat bedrag zou bedragen ? Ik had dat natuurlijk kunnen vragen, maar ik heb blijkbaar nog altijd teveel vertrouwen in mijn medemensen ... de eventualiteit van een verdubbeling van de erelonen leek mij belachelijk onwaarschijnlijk.

Het feit dat ik een bijkomende verzekering heb verandert niets aan die feiten. Het mag dan wettelijk en reglementair volledig in orde zijn ; ik zie niet in waarom eenzelfde interventie voor de ene persoon twee maal meer "kost" dan voor de andere. Als economist vind ik dat dit zéér sterk lijkt op het wettig misbruik van een oligopoliepositie.

Maar een tweede keer zal ik, tenminste niet onvoorbereid, in die val trappen.

No comments: