Tapes

De Standaard beweert de tape van het gesprek tussen kardinaal Danneels, de ex-bisschop van Brugge en diens slachtoffer te publiceren in : " De Danneels-tapes: wat de kardinaal écht zei tegen het slachtoffer van Vangheluwe".

Zie :
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=E62UJ70S.

Het interview is doorspekt met zinnetjes zoals "Ge wilt toch niemand in discrediet brengen ?" en meer van dat moois. Geen ogenblik blijkt de kardinaal begrip op te brengen voor het slachtoffer. De ex-bisschop tracht hij duidelijk zoveel mogelijk uit de wind te zetten, tenminste tot na diens pensioen.

Is dit gesprek authentiek of niet ? De tekst klinkt soms gewoon onwaarschijnlijk naief. En waarom zouden de media de operatie "beschadiging Danneels" nog altijd voortzetten ? Die man is nu voltooid verleden tijd en zijn imago lijkt finaal om zeep. En waarom verschijnt het artikel juist nu, kort nadat bekend geworden is dat de huiszoeking bij de commissie Adriaenssens onwettig was ?

Indien het artikel echt is, getuigt het van een onvoorstelbare, bij wijlen arrogante, hypocrisie en principeloos geworm uit hoofde van de kardinaal ; en soms denk ik dat het interview waar moet zijn omdat ik - het instituut een heel klein beetje kennende - kan geloven dat hij zulke enormiteiten verteld zou hebben.

De man heeft in elk geval gelogen over zijn betrokkenheid - dat heb ik bij het eerste interview voor operatie "Kelk" al duidelijk aangevoeld. Ik kan niet geloven dat het instituut zodanig slecht functioneert dat een bisschop jaren lang een mens kan misbruiken zonder dat de kardinaal ervan op de hoogte is. Spijtig genoeg kan ik wel geloven dat het instituut, indien het ervan had geweten - alles zou gedaan hebben om de zaak in de doofpot te houden.

Naar het schijnt heeft de kardinaal gisteren, bij monde van zijn woordvoerder, nog laten verklaren dat hij zich in de zaak Vangheluwe niets te verwijten heeft.


Ik heb de kardinaal ooit "wolleke" genoemd omdat hij zo mooi om de problemen heen kon praten. Was dit nu zijn ultieme moment ?


In ieder geval lijkt hij een behoorlijk hard geweten te hebben ...

7 comments:

Anonymous said...

Meer geleerd van Pilatus dan van Christus ?

Anonymous said...

En wie heeft er nu weer gelekt ?

Pablo Carpintero said...

Ik zal op lange duur toch nog moeten beginnen geloven dat de duivel waart rond de altaren van de Rooms katholieke kerk ...

pablo said...

Voor één keer ben ik het bijna volledig eens met Rik Torfs :

"Vreselijk dat kardinaal Danneels niet beseft dat iemand die een vijfjarig kind misbruikte niet langer bisschop kan blijven."

Lees "From hero to zero" : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=FL2UI1HF.

Pablo Carpintero said...

In de reacties van zogenaamd "katholieke opiniemakers" lees ik meerdere keren het woordje naief.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=2P2UMGTB.

Ik lees geen enkele keer leugenachtig of hypocriet. Ik vind dat op zijn minst eigenaardig.

Pablo Carpintero said...

Fernand Keuleneer, de advocaat van kardinaal Godfried Danneels, stelt dat De Standaard karaktermoord pleegde op Danneels.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100831_136.

Hoe langer, hoe straffer !!!

pablo said...

De werkgroep "Mensenrechten in de kerk" laat ook nog eens van zich horen. Ik zou toch graag weten hoeveel personen in die groep zitten ...