Kostprijs

"De Regie der Gebouwen heeft een schadeclaim van 5,4 miljoen euro lopen tegen de stad Gent en een privéfirma wegens grondwatervervuiling bij de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw in Gent. Dat blijkt uit het rapport van het Rekenhof over de bouw- en investeringskost van de nieuwe gerechtsgebouwen in Antwerpen en Gent.

Het Rekenhof becijferde de totale kost voor het Gentse gerechtsgebouw op 154,8 miljoen euro, tegenover een eerste raming van de bouwkost op 49,6 miljoen euro. De voornaamste verklaring voor de toename van de bouwkosten in Gent ligt in de grondwatervervuiling en de diverse termijnverlengingen die daarvan een gevolg waren, stelt het rapport."

Overschrijding van de eerste kostenschatting : 149.4 mio : "voornaamste verklaring" : 5.4 mio ?? Verkeerde cijfers of een slapende journalist ?

Tussen haakjes : waarom worden bijna alle grotere publieke investeringen zo grotesk onderschat ? Of waarom laat men de kosten zo heftig de pan uitrijzen ?

No comments: