Coué

Uit de Canvascrack van deze avond bleek dat geen van beide kandidaten de méthode Coué kenden.

Zelfhypnose door herhaling lijkt mij nochtans een veel toegepaste methode in Flaams nationalistische kringen ...

No comments: