De krant vandaag

Een paar mijmeringen :

-- Een teaser op blz 2 van De Standaard over de auto-industrie : "Genk kan niet zonder Ford én omgekeerd." Hoe onnozel kan je worden ?

Dat Genk niet zonder Ford kan is al klinkklare onzin : Genk kon ook niet zonder de steenkoolindustrie ; en het omgekeerde is al helemaal te gek. Ford doesn't give a s*** about Genk ; Ford cares about its bottom line. Heren journalisten, houdt toch op met die goedkope titels !

-- De burgemeester van Knokke wil - mijns inziens terecht - de samenwerking met Toerisme Vlaanderen opzeggen indien de politiek geïnspireerde kaart (zie een recente post) van ons paradijs op aarde niet wordt gecorrigeerd. Hij vindt het "onaanvaardbaar dat 'topambtenaren' die deze kaarten tekenen beschermd worden, terwijl een kind in het lager onderwijs hier radicaal voor gebuisd zou worden." Om alle misverstanden te vernoemen, het "paradijs op aarde" komt niet van de burgemeester maar van ondergetekende.

In principe heeft de man gelijk, maar hij lijkt wat wereldvreemd, en zonder enige kennis van wat er in het lager onderwijs gebeurt ; en hij lijkt nog wereldvreemder wanneer hij vertelt dat hij zijn collega's burgemeesters zal oproepen om de samenwerking met dat toeristisch bureau de verbreken. Alsof zijn collega's burgemeesters daaraan geïnteresseerd zijn.

-- "Epidemieën door computers verkeerd voorspeld". Nogmaals een artikel over de Mexicaanse "grieppandemie".

Een waarheid als een koe ; hoewel ... computers rekenen alleen de gevolgen uit van door "wetenschappers" vooropgestelde hypotheses. Immers : garbage in, garbage out. De modellen hielden geen rekening met de aanpassing van het menselijk gedrag na de aankondiging van de mogelijke pandemie. Een informaticus bracht dit "aan het licht". Alsof we dat niet wisten.

Maar de man begaat een fout wanneer hij vertelt de modellen die hij en zijn collega's ontwikkeld hebben veel accurater zijn omdat ze rekening houden met het veranderend menselijk gedrag.

Wanneer gaan al die modellenfanaten nu eindelijk eens inzien dat het menselijk gedrag niet echt in een model kan worden gevat ? Zijn model is misschien minder slecht en dus inderdaad "accurater" : goed wordt het nooit.

Maar ja, een politiek correcte wet zegt : het is beter rotslechte en betekenisloze cijfers te genereren waarop beslissingen gebaseerd kunnen worden dan totaal geen cijfers te hebben. Vroeger noemde men dat de methode parapluie, of nog, een gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

En deze methode geldt in alle sectoren van de samenleving.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Over de "pandemie" : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TN2UAIVF.