Meerbeke ... een einde ?

Ik lees in Kerk en Leven dat de pastoor van Meerbeke op rust gaat en vervangen wordt door de deken van Ninove. Een "fait divers", en toch ook veel meer ...

Uit "Meerbeke verEEUWigd", in 2001 uitgegeven door het Davidsfonds Meerbeke haal ik het merendeel van de volgende gegevens.

Meerbeke werd vermoedelijk gechristianiseerd in de zevende eeuw. Dit gebeurde in het kader van de Amandusmissie ; Amandus zelf stierf in 675. De parochiekerk werd toegewijd aan St Pieter. Meerbeke is waarschijnlijk een van de oudste parochies in de streek.

In 870 wordt Meerbeke al vernoemd in het verdrag van Meerssen, waarbij het middenrijk van Lotharius II verdeeld werd onder Lodewijk de Duitser en Karel de Kale.

Brussel, Aalst, Ninove, Geraardsbergen of Oudenaarde werden niet vermeld en/of bestonden toen nog niet, maar Meerbeke had al naambekendheid, zoals vele andere plaatsen waar kloosters gevestigd waren, o.a. Nijvel - waarmee de heren van Meerbeke lang in concurrentie geleefd hebben - Dikkelvenne, Soignies enz. Het klooster in Meerbeke is vermoedelijk verdwenen bij de invallen van de Noormannen.

Meerbeke heeft zeer lang twee kerken gehad ; die stonden naast mekaar op het kerkhof. Naast de aloude St Pieters parochiekerk werd in de 12e eeuw een kapitelkerk gebouwd, toegewijd aan Ste Berlindis. Het was een stichting van de heren van Meerbeke met een kapitel van vier kanunniken. Ste Berlindis - over wie bijzonder weinig historische gegevens bekend zijn - was de plaatselijke heilige, waarvan de verering tot diep in de 20e eeuw heeft voortgeleefd. Volgens de legende was ze een nicht van de H. Amandus.

Na de godsdiensttroebelen en de Calvinistische revolutie werd de Sint Pieterskerk niet meer heropgebouwd ; de Ste Berlindiskerk werd een St Pieters en Ste Berlindiskerk ; zij werd sedert 1585 in fasen heropgebouwd en uitgebreid. Die kerk is nog altijd een - recentelijk gerestaureerd - juweeltje. Op het kerkhof eromheen liggen veel van mijn voorouders en familieleden begraven.

Meerbeke heeft dus naar alle waarschijnlijkheid een parochiepriester gehad sinds de zevende eeuw. Gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis waren er ook onderpastoors en kanunniken (kanunniken tot in de 18e eeuw ; onderpastoors tot enkele jaren geleden).

Na veertien eeuwen is die tijd nu, waarschijnlijk onherroepelijk, voorbij.

2 comments:

Pablo Carpintero said...

Zefs indien de RKK overleeft, heeft het zowat 1700 jaar oude systeem van organisatie in parochies meer dan waarschijnlijk uitgediend ...

Anonymous said...

Sic transit ...