Dat zijn lappen ....

-- In "Performantere preformateur" geeft een van de huis-commentatoren van De Standaard er weer lappen op. Ik ben van die man al een en ander gewoon, maar wat hij nu schrijft is wel zéér merkwaardig :

"De sociaal-economische krachten zoals vakbonden en bedrijfsleven worden ongeduldig. Die willen weten waar de besparingen gepland zijn, zodat ze ertegen kunnen beginnen ageren."

Als vertegenwoordiger van werkgevers of werknemers zou ik dat niet over mij heen laten gaan : zo'n negatieve instelling is ongehoord. Maar misschien zouden ze de commentator teveel eer bewijzen door te reageren.

Iets verder roept hij ook weer de spoken op van een eventuele speculatieve aanval op België. Zo'n aanval is mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, maar wat die heer nu vertelt is niets meer dan een goedkope poging tot paniekzaaierij !


-- Elders op dezelfde bladzijde wordt het spaargedrag van de Belgen ook nog eens belicht : een artikel vol (deels zeer betwistbare) cijfers maar zonder enige bronvermelding. Maar wel met een mirakel :

"Met twee beurscrashes in tien jaar heeft de Belg blijkbaar wel zijn buik vol van aandelen. Ze zijn nu nog goed voor 7 procent van ons totaal vermogen. Voor het uitbreken van de crisis was dat nog 13 procent. Beleggingsfondsen ondergingen hetzelfde lot en zakten in dezelfde periode van 11 naar 16 procent van het vermogen."

Lees :
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TT2TS55K&word=belg+al+rijker+dan+voor+de+crisis.

Zakken van 11 naar 16 % ... Moderne wiskunde ? Ik vraag me af hoelang het duurt eer de fout (die nu om 9 u 36' ook nog op de website staat) verbeterd wordt ...

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Elders in de krant lezen we dat de cijfers uit een ING studie komen. Opgesteld door zestig plussers ? LOL.

Statistieken ...