Tante post

Zowat één maal per maand krijg ik niet voor mij bestemde post in mijn bus. Dat is zeer weinig, maar eveneens véél te véél. En dit gebeurt nooit wanneer mijn vaste postbode, een toonbeeld van toewijding, van dienst is.

Doet iedereen - zoals ik - de moeite verkeerd bestelde stukken terug te geven ? Zo niet, hoeveel voor mij bestemde stukken krijg ik dan nooit in handen ?

Vanmorgen had ik weer prijs. Ik zag het tijdig en en gaf het stuk terug aan de bode : het is al het derde of vierde nieuw gezicht dat ik hier recentelijk de post heb zien bestellen.


Zijn dat postbodes ("facteurs"), stagiairs of nog wat anders ? Ik weet het niet - de meesten zijn vriendelijk genoeg maar hebben geen ervaring of misschien zelfs geen interesse en geen inzet.

Overigens wil ik hier mijn grootste respect betuigen voor de traditionele "facteurs" die in weer en wind, zwaar bepakt en bezakt, onze post leveren !

En veel minder begrip kan ik opbrengen voor het bestuur van de post dat stratego aan het spelen is en de belangen van de klant al te zeer uit het oog verliest.

No comments: