Overstromingen

Op blz . 3 van De Standaard staat een grote foto van een groepje Pakistaanse sukkelaars die toevlucht gezocht hebben op het vlak dan van een "moskee in Sanawa". De foto is gefocused op de mensen en het dak : rondom is niets dan water te zien.

Ik vind dit soort fotos eigenlijk een uiting van ramptoerisme. Zelfs indien de fotograaf zelf niets anders kon dan de ontspanner indrukken, dan nog legde hij beslag op een transportmiddel - zeer waarschijnlijk een helicopter - dat zeer waarschijnlijk gebruikt kon worden om die mensen te redden. En indien de helicopter daar niet kon toe dienen, dan wel de piloot.

Maar ja, sensationalisme haalt het ; wij moeten toch kunnen weten hoe erg het daar is, of niet soms ?

En dan ga ik er nog vanuit dat deze foto niet ge-ensceneerd is, zoals het zo duidelijk dikwijls het geval is met de beelden dien ons uit andere rampgebieden worden voorgeschoteld. Palistina is daat een courant voorbeeld van.

No comments: