Vooroordelen

Een docente en onderzoekster aan het Centrum voor mensenrechten aan de UGent weten :

"Het is ontmoedigend te moeten vaststellen dat anna 2010 Vlaamse schoolboeken nog altijd vooroordelen reproduceren". Het lijkt voornamelijk te gaan over vooroordelen tegen de Islam en islamieten, waarmee we pas een kleine halve eeuw geleden ervaring hebben in onze streken.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=LS2UCF9G&word=gewapend+met+handboek.

Ik vind het véél en véél ontmoedigender dat Vlamingen, Walen en Brusselaars mekaar na zoveel eeuwen samenleven nog altijd afschilderen in karikaturen en bekijken door een bril vol vooroordelen met een hart vol afkeer, ja zelfs haat.

No comments: