De weldaden van de vrije markt

Waar of niet waar ? Ik weet het niet.

"De aanwijzingen dat de medische problemen – vooral neurologische – waar de Antwerpse piloot mee kampt, samenvallen met langdurige blootstelling aan toxische gassen die vrijkomen aan boord van het vliegtuig zijn sterk ... . Wereldwijd zijn er meer dan vijfhonderd gevallen van ‘cabin contamination’ bij vliegtuigpersoneel bekend. Mogelijk is dat slechts het topje van de ijsberg.

Alleszins zijn er voldoende argumenten om een deftig onderzoek te voeren naar de omvang van het probleem. Maar dat onderzoek gebeurt nauwelijks of niet. De vliegtuigindustrie is daar om evidente redenen niet erg happig op. Critici wijzen erop dat vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen al geruime tijd weten wat er aan de hand is, maar vanuit economische motieven verder onderzoek weigeren."

Lees : http://www.apache.be/2010/08/uitgelekt-document-brengt-vliegtuigindustrie-in-lastig-parket/.

Wat ik wel weet is dat dit soort "afwijkingen" mag gerekend worden tot de weldaden van de vrije markt. Geld voor alles !

No comments: