Een mijmering : liegen ?

De krant vraagt zich af : "Mag je liegen tegen je baas ?"

Ik zou zeggen : cela dépend. Oog om oog, tand om tand.

Vele bazen liegen dat ze blauw zien tegen hun personeel : waarom zou het personeel dan de waarheid vertellen tegen die bazen. Waar er geen respect gegeven wordt kan er ook geen respect geeist worden.

Ik moet zeggen dat ik persoonlijk veel geluk gehad heb met mijn bazen. Slechts een van de zes bazen die ik "versleten" heb was een complotterende aartsleugenaar, maar die heeft slechts zeer kort "geregeerd" omdat hij zich niet kon of wilde aanpassen aan de bedrijfscultuur. Dat individu heeft zelfs geprobeerd mij te liquideren, maar ik ben er nog altijd fier dat ik kan zeggen dat ik in gevoelige mate tot zijn val heb bijgedragen. Ik vocht met open vizier : hij niet. Na zowat twintig jaar heb ik nog altijd niets dan diepe minachting voor die vent.

Maar rondom mij heb ik veel bazen gezien die bijna ziek werden toen ze af en toe de waarheid moesten vertellen. Ik heb natuurlijk nog veel meer werknemers gezien die ook moeite hadden met de waarheid. Niet omdat ze intrinsiek slechter waren dan de bazen, maar omdat er veel meer werknemers dan bazen zijn.

No comments: