Volvo Gent

De pers meldt dat de Vlaamse regering borg staat voor een lening ten behoeve van Volvo Gent : "Vlaamse waarborg voor Volvo Gent".

Lees : http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Vlaamse_waarborg_voor_Volvo_Gent.8212187-438.art.

Laat ons kort en bondig lachen, want die heldendaad zal een wereld van verschil maken bij de heerschappen die de touwtjes van Volvo echt in de hand hebben.

Vlak eronder op de website staat dat de sluiting van Opel Antwerpen onafwendbaar lijkt.

Zie : http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_industrie/Sluiting_Opel_Antwerpen_lijkt_onafwendbaar.8212109-434.art.

Ook daar heeft de Vlaamse regering een wereld van verschil gemaakt, niet waar ?

In die sector zijn bedrijfssluitingen op Europees niveau onvermijdelijk wegens overcapaciteit die gedeeltelijk met overheidssteun gebouwd werd. Maar bij de sluitingen spelen zelfs de traditionele economische motieven niet meer, maar enkel het nationalistisch staatsbelang van de grootste Europese spelers.

Zeventig jaar terug probeerden sommigen onder hen Europa met de wapens te veroveren. Nu drukken zij de rest van Europa gewoon weg door hun politieke en economische overmacht.

Europese Unie ? Ja, ja ...

No comments: