Lijkwade van Turijn

De lijkwade van Turijn zou toch ouder zijn dan sommige onderzoeken aanwijzen.

Lees : http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=86788 en
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=5E2CVJ98.

Ik heb er geen flauw benul van of deze lijkwade inderdaad uit de tijd van Christus stamt of een middeleeuwse vervalsing is. Zelfs de rooms katholieke kerk staat - misschien terecht- héél weigerig tegenover die eeuwenoude relikwie.

Wat ik wel weet is dat de koppigheid waarmee politiek correcte historici de echtheid aanvechten mij als geboren contrarian naar het andere kamp doet hellen, en dus kies ik ook een contrarian website : http://www.shroudstory.com/.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Het is weer zomer. Dit stuk stof is zowat de religieuze tegenhanger van het monster van Loch Ness. Is het echt of niet ?

Eigenlijk heeft dat geen enkel belang. Het christemdom staat of valt niet met die "relikwie".