Van alles wat

-- Volgens onze ex minister van buitenlandse zaken, die nu een Europes spoor volgt, laten de media te veel idioten aan het woord.

Hij kan het weten.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=VF2CQ6II&word=%22zonder+heimwee+heb+je+niet+geleefd%22.

-- Diezelfde heer levert de volgende definitie : "Besparen betekent hetzelfde doen met minder geld." Ik kan die nogal arrogante man niet uitstaan maar ik dacht toch dat hij intelligenter was. Met zo'n houding kan je nooit een budgetcrisis te lijf gaan. En een liberaal die er impliciet van uitgaat dat alle uitgaven van de staat nodig en noodzakelijk zijn ? Nou breekt me klomp ...

-- En over Ollandse dingen gesproken : een projectingenieur die mede de plannen maakt om de Vlaamse kust te beschermen tegen een "duizendjarige storm" weet over het niet echt impressionante "kustveiligheidsplan" : "Dit zijn onze Deltawerken".

Bescheidenheid is wel een zéér zeldzame deugd geworden.

No comments: