Gemengd baden

"Niet iedereen wil gemengd baden".

Lezenswaardig : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=6Q2D0QAD&word=gemengd+baden.

En toch denkt dit zogezegd seculiere (hoelang nog ?) land een plaats te kunnen opeisen in Europa. Ik heb het al geschreven en herhaal het : Turkije is een Aziatisch land en zou er beter aan doen zijn eigen regio uit te bouwen. Turkije kan in het Midden Oosten een voortrekkersrol spelen. Zeker indien het land zijn officieel seculier karakter kan bewaren.

Europeanen, bezint eer ge begint. Erna zou het wel eens te laat kunnen zijn.

No comments: