Moody

Tijdnet weet :

"Het kredietratingbureau Moody's heeft zijn ratingvooruitzichten voor de Belgische banken verlaagd omdat het vreest voor de negatieve impact van het guurdere economische klimaat op de sector. Dat is meteen ook de reden waarom ook de Luxemburgse en Franse banken een negatieve rating meekrijgen van Moody's."

Lees : http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Moody-s_negatief_over_Belgische_banken.8205262-433.art.

Ook andere kranten pakken er mee uit, meestal zonder enige duiding.

Wie neemt die financiële kruidendokters ofte charlatans nog ernstig ? Wat is hun geloofwaardigheid en gezag ? Die ratingbureaus zijn een belangrijk en integraal deel van de crisis.
Lees ook de post CRA van januari jongstleden.

Een reactie van een lezer :

"Moody's, S&P en Finch waren dat de bureau's die verantwoordelijk waren voor de grootste financiele crisis aller tijden ? Gaven zijn niet triple A-ratingen aan de grotste amerikaanse junkbonds ? Indien ze nog niet in staat zijn in eigen land een correcte waardering te geven hoe zijn ze dan in hemelsnaam in staat in het buitenland een rating te geven ? Of willen ze hun blazoen wat oppoetsen ? Trouwens wie gelooft deze bureau's nog? "

Ik kan het niet beter verwoorden.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Deze kritiek op de CRA's betekent niet dat ik de banken een groene kaart geef. Die zitten waarschijnlijk nog vol rotzooi.

Maar dit soort dogmatische uitspraken van pseudo goeroes helpen niet echt.