Regeren ????

"De federale begroting stevent af op een tekort van minstens 18 miljard euro, of ruim 5 procent van het bnp. Dat vernam De Morgen in regeringskringen. Het tekort overtreft alle onheilsscenario's van de voorbije maanden, en in regeringskringen wordt gewaarschuwd voor een snoeiharde besparingsronde in het najaar."

Net voor de federale ministers met vakantie gaan, worden ze geconfronteerd met hallucinante begrotingscijfers."

Zie : http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/928700/2009/07/14/Begrotingstekort-naar-20-miljard.dhtml.

Is onze regering dan echt tot niets anders in staat dan de snel tollende wijzer van het deficit te lezen ? Aan dit tempo zouden we misschien zelfs beter af zijn zonder regering.

Onze eerste minister heeft zich - naar het schijnt zeer tegen zijn zin, want hij is een verstandig en intelligent man - voor de kar laten spannen om het bestuur van het land weer op gang te trekken. Maar er gebeurt niets. Correctie, nu en dan schrijft hij nog een haiku of zo iets.

Een totaal verlamde regering en een wijs staatsman die zijn reputatie voor niets verspeeld heeft...

De kranten loeien van verontwaardiging over de behandeling van asielzoekers, over hoofddoeken en andere onbenulligheden. Maar dat de bodem onder onze voeten wegvalt en wij binnenkort allemaal in zekere zin asielzoekers zullen worden laat hen blijkbaar zo goed als onverschillig.

De Flaamse extremisten moeten alleen maar wachten : de "rijpe" vruchten zullen hen binnenkort vanzelf in de schoot vallen, en ondergetekende begint zijn definitieve verhuis naar Lille, France voor te bereiden.

Maar voor de rest is er echt niets aan de hand : moe van het nietsdoen vertrekken onze excellenties met gerust gemoed op vacantie.

No comments: