Bedelaars

Onze eerste minister heeft altijd op enige sympathie mijnerzijds mogen rekenen, mede omdat ik in hem bepaalde contrarian trekjes zie. Maar nu heeft hij het echt verbrod. De man is op zoek naar geld en, naar eigen zeggen, "illusieloos".

"De federale regering legt geen dictaten op en ze bedelt niet, hoewel ik wel wil bedelen om de pensioenen, de gezondheidszorg, de kinderbijslag en de werkloosheidsvergoedingen voor Vlamingen en Walen veilig te stellen in deze economische en financiële crisis. Alle overheden zijn nu bedelaars, omdat ze bij de economische agenten, bij de samenleving en in sommige gevallen zelfs bij de burgers moeten aankloppen om tekorten te dempen."

Zie : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=OQ2CA1PS&word=illusieloos.

Wat een gebrek aan visie en durf ! Doe je verdomde plicht man ! Snoei zo hard je kan in de overheidsuitgaven, want een groot deel van het overheidsgeld wordt nog altijd verspild - verworven rechten weet je wel - en haal voor de broodnodige uitgaven het geld waar het werkelijk zit. Maar dat heeft geen enkele van je voorgangers ooit echt aangedurfd ; jij ook niet vrees ik.

Uitzichtloos op je krent blijven zitten maakt geen deel uit van de jobdescriptie van een premier alhoewel het stilaan wel een traditie lijkt te worden !

No comments: