Creationist

Een groep Nederlandse creationisten wil ook in Vlaanderen haar gedachtengoed verspreiden. De krant weet : "Alle Vlamingen krijgen 'scheppingsbrochure' in de bus".

Zie : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=LN2D424P&word=creationisten+Braeckman.

Ze zullen wel bedoelen alle Vlaamse huisgezinnen, maar alla.

Natuurlijk moet een dergelijk initiatief becommenteerd worden : de Gentse filosoof Johan Braeckman, "specialist creationisme en evolutietheorie" reageert sceptisch op het initiatief. Braeckman heef gelijk op een punt : "De meesten zullen het zelfs niet lezen, denk ik." Ik dus ook niet.

De krant weet ook : "Het creationisme is voor Braeckman en vele andere wetenschappers een gevaarlijk ideeëngoed, omdat het opvattingen uit het geloof voorstelt alsof het historische, wetenschappelijke feiten zijn."

Toch een paar opmerkingen : voor zover ik weet worden Darwin's opvattingen nog altijd de evolutietheorie genoemd. Nu ben ik geen achterlijke aanhanger van het letterlijke scheppingsverhaal, maar in de ogen van de wetenschappelijke goegemeente ben ik wel waarschijnlijk wel een gevaarlijk individu want ik geloof in totaal onredelijke, historisch nooit bewezen, onwetenschappelijke verhalen zoals vermeld in het Credo van de RKK.

En dat geloof is wel letterlijk en niet figuurlijk : want indien dat allemaal symbolische vertellingen zijn zoals vele priesters ons de laatste tijd willen laten geloven, dan slaan de funderingen onder de kerk en het geloof weg ; is de ganse geschiedenis van het christendom niets anders dan een reuzachtige hoax, en zijn de volgelingen niets meer dan onnozele nincompoops.

Misschien is dat wel zo. Dat zullen we in dit leven nooit weten. Maar ervan uitgaan dat de wetenschap het enige fundament van de waarheid is minstens even arrogant als de "zekerheid" van vele christenen. Ik geef er mij rekenschap van dat ik dit argument niet echt heb onderbouwd, maar ik ben dan ook geen filosoof.

Maar in de ogen van velen is mijn houding genoeg om ook van mij een creationist te maken, veronderstel ik.

Verdraagzaamheid is in de geschiedenis van het christendom - behalve dan zeer recentelijk - nooit een deugd geweest. Het verwondert mij dan ook totaal niet dat tegenstanders die verdraagzaamheid ook zeer moeilijk kunnen opbrengen ten opzichte van het christendom - maar laat ons toch een inspanning doen : het leven is al kort genoeg.

No more name calling, er zijn belangrijker zaken in het leven, zoals de sociale onrechtvaardigheid en de hebzucht in de "vrije" markteconomie.

1 comment:

Anonymous said...

Een interessante tekst; http://koti.phnet.fi/petripaavola/shroudofturin.html