Private banking

Gevonden op de website van De Tijd :

"Private banking in Europa kreeg vorig jaar een serieuze pandoering, maar niet in België. De waarde van het beheerde vermogen daalde over heel Europa met 15 procent en de winstmarge voor de sector dook liefst 42 procent lager. Maar er is beterschap in zicht zegt Frederic Vandenberghe, partner bij McKinsey en auteur van het rapport over de toestand bij de private bankers.

'In het vierde kwartaal vertoonden de activa in beheer een nulgroei en die trend lijkt door te zetten in het eerste kwartaal van dit jaar'. Precieze recente cijfers voor België zijn er nog niet, maar in 2008 deden de vermogensbeheerders in ons land het meer dan behoorlijk.
Private bankers in België zagen de netto-instroom van activa met 7 procent stijgen. 'De hoogste groei in West-Europa', zegt Vandenberghe. Het jaar voordien was dat nog 10 procent, maar het is vooral opvallend meer dan andere landen. Duitsland, nochtans de grootste onshoreprivatebankingmarkt in Europa, moest het met 2 procent meer netto- instroom doen. Het is niet het enige verschil tussen België en de rest van Europa. 'In ons land zit 37 procent van de activa in discretionair beheer. Dat betekent dat de klant een mandaat aan de bank geeft om zijn geld te beheren. In de rest van Europa is dat maar 22 procent', dixit Vandenberghe."

Niets opgemerkt ? Nee ?

Er wordt bericht over de instroom van kapitaal en over de winstmarge van de sector.

Hoe de klanten er uit kwamen interesseert blijkbaar geen kat in die bankster - middens !

1 comment:

Anonymous said...

Had je het soms anders verwacht ?