Caritas in veritate

De vandaag gepubliceerde encycliek "Caritas in veritate" behandelt vele thema’s. Paus Benedictus XVI schrijft over waarheid, liefde, gerechtigheid, globalisering, het bedrijfsleven, economische ethiek, anticonceptie en abortus, milieu, toerisme, technologie en andere onderwerpen. Hieronder een korte lijst van opmerkelijke zinnen uit de encycliek.

“Zodra winst het uitsluitende doel wordt, verkregen door ondeugdelijke middelen en zonder oog hebbend voor het algemeen welzijn, dan kan winstbejag de welvaart vernietigen en armoede veroorzaken.” (Hoofdstuk II, 21)

“Cultuurrelativisme heeft tot gevolg dat cultuurgroepen naast elkaar bestaan terwijl ze van elkaar gescheiden blijven en daarom niet werkelijk geïntegreerd raken.” (II, 26)

“Zonder innerlijke solidariteit en wederzijds vertrouwen kan de markt zijn economische functie niet vervullen.” (III, 35)

“Iedere economische beslissing heeft morele gevolgen.” (III, 37)

“De huidige economische crisis met zijn ernstige afwijkingen en misstanden vereist een geheel nieuw begrip van zakendoen.” (III, 40)

“Het is zeker een van de grootste gevaren dat bedrijven bijna uitsluitend verantwoording schuldig zijn aan investeerders.” (III, 40)


“We moeten geen slachtoffers, maar protagonisten van de globalisering worden.” (III, 42)

“De technologische ontwikkeling kan tot het idee verleiden dat techniek op zich staat als de mens alleen hoe-vragen stelt en de vele waarom-vragen verwaarloost.” (VI, 70)

Gezien op : http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID692013_FJaar2009.html.
***

Zo hoort ge het ook eens van een ander.

3 comments:

Pablo Carpintero said...

Indien deze encycliek één honderdste van de plaats en tijd in de media krijgt die het overlijden van de spastisch dansende Amerikaanse pop gekregen heeft zal ik zéér verrast zijn.

Maar ja, de media weten wat ECHT belangrijk is in deze wereld.

pablo said...

Benieuwd hoe lang het duurt eer republikeinse flag-waving oer-conservatieve "katholieken" in de US de paus gaan verwijten een socialist of zelfs een communist te zijn.

Socialist is in die cirkels zowat het heftigste scheldwoord dat je naar je kop kan krijgen.

De eerste tekenen zijn er al.

Pablo Carpintero said...

Vandaag las ik volgende bijzonder interessante zinsnede in een artikel over deze laatste encycliek.

Uit Tertio van 15 juli :

"Een los van een spiritueel ethische bedding ontwikkelde technologie en economie zoals die zich binnen de huidige globalisering haast ideologisch manifesteren, dragen de kiem in zich van een ontaarde samenleving."

Dank U meneer Opdebeeck - ik wou dat ik het zo correct had kunnen verwoorden !