Kort maar krachtig

Onze minister van buitenlandse zaken trekt naar de Europese commissie : Oef !!!
Zijn opvolger is de man die aan anderen vijf minuten politieke moed vroeg : Amaï !!!

Of, van de regen in de drop.
Maar ja, voor mij is het nooit goed.

No comments: