Varia uit de krant

-- In "Griepplan voor ziekenhuizen" : "Wanneer de Mexicaanse griep in het najaar doorbreekt, moeten de ziekenhuizen in ons land voorbereid zijn om een massa zieken op te vangen."

"Wanneer" of "als" ? Vier mogelijkheden : paniekzaaierij en stemmingmakerij ; slordige redactie ; gewoon krantenvulsel ; sommige mensen weten meer dan ze vertellen.

Of een combinatie van de vier.
*****

-- "De radicaal-islamitische al-Shababmilitie heeft in het Somalische Baidoa zeven 'ongelovigen' onthoofd. De inwoners kregen ... te horen dat de zeven hun geloof hadden verzaakt en de islamitische shariawet hadden overtreden."

Ook de "cry of outrage" gehoord uit de wereldwijde islamitische gemeenschappen ?
*****

-- Bertje, hopelijk minister af, blijft cadeautje's uitdelen : 150.000 euro aan een themazender om een dagelijks cultuurjournaal uit te bouwen !

Heeft iemand al aan die man verteld én verklaard dat er een crisis aan de gang is ?
*****

-- Over asielopvang : "Ons land behoorde met zijn opvangsysteem tot de betere van Europa . We zaten in de kop van het peleton. Nu bengelen we aan de staart."

Moeten we dan overal op de eerste rij staan ? Misschien is het probleem daar gedeeltelijk door ontstaan.
*****

-- Nog over de asielopvang : ons aller Di Rupo verklaart : "De houding van de minister is een waar schandaal. Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn politiek loopbaan."

Volledig accoord met de eerste zin van het citaat. En de tweede toont nog maar eens aan dat toppolitici selectief blind moeten zijn om te kunnen functioneren.
*****

-- In "Adel is een ernstige zaak" (hihihi ...) wordt de jaarlijkse lijst van de nieuwe nobiljonnekes gepubliceerd. Het artikel wordt geïllustreerd met een foto van drie dames. Géén van hen heeft een adelijke titel gekregen. Ze kregen wel een "madolle" (ereteken).

Met een lachwekkende commentaar in de krant : "Zij zijn een beetje jong al met het gewicht van een 'barones'-titel door het leven te gaan."

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Uit de krant van vandaag : Fedasil begrijpt eigen minister niet.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/928706/2009/07/14/Fedasil-begrijpt-niks-van-eigen-minister.dhtml.

Een onschuldig vraagje : is het de rol van een administratie het beleid van een minister goed of af te keuren, of is het de rol van een administratie om dat beleid uit te voeren ?

En ik vroeg het vroeger ook al : is België verplicht al die asielzoekers op te nemen ? Hebben we niet al te zeer het imago van een soortement "paradijs" waar ieder met open armen of ten minste met open beurs ontvangen wordt ?

Waarom zijn we niet even "begrijpend" met onze eigen daklozen ?

Asiel kan volgens mij alleen om vervolgde en bedreigde mensen te helpen : niet om louter economische redenen.

Wie hier wil komen om geld te verdienen of een beter leven te zoeken moet de normale weg volgen !