Electrabel en klantvriendelijkheid

Ik vertrouw grote bedrijven voor geen haar ; zeker geen energiebedrijven, en blijkbaar terecht.

Verleden jaar heb ik mij aan de telefoon - zeer tegen mijn vaste gewoontes in - laten lijmen voor een FixPlus contract van Electrabel.

Eind juni krijg ik een brief : "Een tijdje geleden koos u terecht voor een contract FixPlus met een vaste prijs ... voor electriciteit en aardgas. Met deze vaste prijs bevroor u de Electrabel energieprijs voor een periode van 1 jaar. Gezien de evolutie van de energieprijzen tijdens de laatste jaren maakte u hiermee een goede keuze" - inderdaad, dat blijkt nu : een terechte en goede keuze voor Electrabel, niet voor mij.

Maar terug naar de brief : "Om het u eenvoudig te maken voorziet uw contract in een automatische verlenging van één jaar. ... Indien u echter niet accoord gaat met deze nieuwe vaste prijs, moet u ons dat schriftelijk mededelen ten laatste één maand na ontvangst van deze brief."

Wantrouwig als ik ben mail ik onmiddellijk dat ik eerst wil weten wat electriciteit en gas mij vorig "jaar" gekost hebben.

Vandaag ontving ik mijn afrekening : boven de reeds gefactureerde tussentijdse bedragen van bijna 4000 euro (geen tikfout) mag ik nog eens bijna 200 euro bijbetalen, terwijl mijn verbruik van aardgas gestabiliseerd en mijn electriciteitsverbruik sterk verminderd is ; en terwijl de energieprijzen - volgens de documentatie van Electrabel zelf - ingestort zijn.

Ik probeer onmiddellijk op de website mijn contract FixPlus op te zeggen, maar vind de juiste plaats niet. Ik heb me zelfs geregistreerd : meerdere mogelijkheden lijken voorzien, maar niet die ik zoek.

Niet alleen de prijzen, ook de website lijkt mij niet echt klantvriendelijk ...

Dan maar een aangetekende brief geschreven : een gewone brief kan in deze vakantieperiode te gemakkelijk "verloren" raken of over het hoofd gezien worden ... niet dat ik slechte wil vermoed hoor, nee gewoon pech ... Pech je weet wel zoals die van een zeer wantrouwig persoon die zich toch laat lijmen om een contract met vaste prijzen te ondertekenen juist voor de prijzen ineenstorten.

Maar ik besluit, om zeker te spelen, om ook nog de Energielijn te bellen. Na 3 minuten en 15 seconden blabla, à la : indien dit druk 1, indien dat druk 2 enz heb ik nog altijd de juiste keuze niet gekregen om dat contract op te zeggen. Ik druk dan maar 6 - andere vragen en krijg te horen dat de wachttijd voor de oproepen enorm is. Ik kan later terugbellen (om dezelfde boodschap te horen ?) of een boodschap inspreken waarna Electrabel me binnen een paar dagen zal terugbellen.

Ik heb dan maar ingehaakt en hoop dat de klantendienst van Electrabel mijn schriftelijke vraag correct en op tijd zal behandelen.

Dat ik op een zeer legale manier "gerold" werd als een beginneling, bon, dat is mijn eigen stomme fout.

Maar wat zo stilaan de spuigaten uitloopt is dat de meeste, en zeker de grotere bedrijven, telefonisch beter afgeschermd zijn van het rapaille van het klantendom dan de sterkste middeleeuwse burchten beschermd waren tegen hun zwaarbewapende aanvallers.

De bedrijven kunnen u - bij manier van spreken - dag en nacht opbellen voor voorstellen of enquetes, maar ho wee als jij hen nodig hebt !!

Sans rancune ?? Nee, niet echt !

1 comment:

pablo said...

Vandaag 5 augustus heeft Electrabel het nog altijd niet nodig geacht mijn bericht te bevestigen, of een antwoord te sturen.

Klantvriendelijkheid weet je wel ...