A fleeting thought

Ik zag zojuist toevallig op de BBC dat een vrouw die met meerdere mannen gehuwd was (is dat veelmannerij ?) de bak ingedraaid is. Je kan "sleep around all you want", maar je mag maar met één persoon gehuwd zijn.

In deze tijd waarin ethica en moraal vervluchtigd en verdampt zijn - zie bij voorbeeld de "legalisatie" van euthanasie, abortus, homo huwelijken enz, hoe is het mogelijk dat veelwijverij nog altijd verboden en strafbaar is ?

Misschien omdat het geen kwestie van ethica en moraal maar van centen is ? Of is het enkel een kwestie van tijd ?

No comments: