Welvaartseconomie

In het wereldwijd sterk gerespecteerde economische vakblad Tertio staat dat "de Aziatische landen China, India, Thailand en nu ook Vietnam, en de Zuid-Amerikaanse landen" er "in één generatie" in "slaagden te evolueren van een overlevings- naar een welvaarteconomie."

Het is niet duidelijk of die uitspraak - in een artikel over de wereldwijde evolutie van de voedselprijzen - moet toegeschreven worden aan de onvermijdelijke expert of aan de journalist.

In ieder geval wens ik dat tijdschrift te danken omdat het mij zo brutaal de ogen geopend heeft. Ergens in "één generatie" moet ik alle contact met de werkelijkheid verloren hebben ...

1 comment:

Pablo Carpintero said...

In hetzelfde artikel van Tertio nr 498 staat ook dat de voedselprijzen na de hausse van 2007 razendsnel gedaald zijn. Heb je daar als consument iets van gemerkt ? Ik niet ...

Ook staat er dat de prijzen mogelijk weer gaan stijgen. Je kan er donder op zeggen dat je die stijging wél zal voelen !