Economie aan de beterhand ?

Steeds meer journalisten, zakkenmensen en geleerde heren vertellen dat de economie blijkbaar aan de beterhand is.

Misschien wel, misschien niet. Vele van die "observatoren" kunnen, gezien hun functie, gewoon niets anders vertellen. Persoonlijk denk ik dat, indien het al beter zou gaan, dat niet meer is dan een tijdelijke opflakkering. Zoals vele stervenden soms een laatste opflakkering hebben voor hun overlijden.

Toch hoor en lees ik meer en meer "het gaat wel beter, maar". Een mooi voorbeeld :

"De hoop is gewettigd dat de crisis straks achter ons ligt. Was het alleen een nare droom en wordt het dan weer business as usual? Wie daarop rekent, zal bedrogen uitkomen. De internationale bankencrisis heeft in de economie zware schade aangericht die niet zomaar weggewist kan worden. De littekens zullen nog lang zichtbaar blijven. Er is veel waarde verloren gegaan, het zal tijd vergen om dat allemaal weer op te bouwen. De economische groei zal wel weer aanpikken, maar vanaf een beduidend lager activiteitenpeil.

De terugkeer naar een hoogconjunctuur zoals in de jaren net voor de crisis is erg onwaarschijnlijk. Die hoogconjunctuur was immers kunstmatig opgerekt, weten we nu. De komende jaren zullen we genoegen moeten nemen met lagere groeicijfers, met alle implicaties van dien voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën."

Lees : http://www.tijd.be/nieuws/commentaar/Gapende_kloof.8222533-620.art.

Maar geen woord over het feit dat een duurzaam herstel alleen mogelijk wordt na een pijnlijke, langdurige en diepe hervorming van het kapitalistisch marktsysteem. Zoland hebzucht de onbetwistbare koning van de markt blijft, ten koste van alles en van iedereen, kan er niets echt ten goede veranderen.

En de banksters hebben dat duidelijk nog altijd niet begrepen. Business as usual, catch as catch can.

En spijtig genoeg zijn ze niet de enigen.

1 comment:

pablo said...

Lees ook : http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/979880/2009/08/25/Joepie-.dhtml.