Multiculturalisme

Een zéér opmerkelijk artikel van een genaamde Johan Sanctorum : "Is het nu echt toeval dat ze allemaal Mohammed of Youssef heten?"

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090805_045.

In zijn geheel te lezen, maar toch een paar uitreiksels :

"Geweld is de regel, de straat het primaire actieterrein. Achterliggend speelt het idee dat de (westerse) samenleving de oorzaak is van hun sociale achterstand (een mythe die decennia lang door links werd gecultiveerd, waardoor de allochtonen al bij voorbaat elke kans tot responsabilisering werd ontnomen), en dat ze hiervoor zelf de passende compensatie mogen bedenken. Criminaliteit als sociale vendetta en Wiedergutmachung dus."

"Meteen komt hier het thema van de multiculturele samenleving terug op tafel. De ironie is namelijk dat het ongebreidelde cultuurrelativisme en de westerse ideologie van de Gleichschaltung een subcultuur in het leven riep en deed bloeien, die helemaal vijandig staan tegenover onze waarden, inbegrepen de multiculturaliteit zelf en het verlichte pluralisme."

"Kunnen advocaten zich nog wel verstoppen achter het Latijnse formalisme van de rechtstaat, zonder zich rekenschap te geven van de cultuurclash die zich voltrekt, die zonder meer bedreigend is voor die rechtstaat zelf? Worden hij en zijn confraters niet eerder gezien als nuttige idioten, in afwachting dat de sharia het zonder hun tussenkomst kan stellen?

"Allemaal vragen waar de voorbije ontsnappingsexploten aanleiding toe geven: het gaat niet enkel over budgetten en beveiliging, maar vooral over de wortels van de criminaliteit en over de vraag waar we met deze samenleving naar toe willen. ... Veeleer moet een diepgaande en eerlijke sociologische analyse tot op het bot gaan en politieke conclusies trekken die beter gefundeerd zijn dan ... goedkoop populisme ... . Mohammed en Youssef vormen wel degelijk een probleem, we hebben het namelijk zelf gecreëerd en zullen het ook moeten oplossen, zonder wollig idealisme."

OK, het probleem is - eens te meer - duidelijk gedefinieerd. De auteur zal wel weer als een achterlijke fascist de grond ingeboord worden, want het is in het huidige klimaat gevaarlijk om dingen bij hun naam te noemen.

Maar qu'importe : wat kunnen we nog doen om het probleem, dat we decennia lang hebben laten rotten, op te lossen ?

No comments: