Lekken

De mogelijke lekken van leden van de rechterlijke macht in de Fortis zaak staan weer al een tijdje volop in de belangstelling. Komkommertijd weet je ...

Maar ik heb toch een vraagje : de (dames en) heren banksters die de problemen veroorzaakt hebben door onbekwaamheid, hebzucht en/of blinde ambitie blijven rustig buiten schot.

De nu geviseerde personen die, waarschijnlijk met de beste bedoelingen, een of meer telefoontjes gepleegd hebben worden in de media publiekelijk met de vinger gewezen en afgebroken : ik dacht nochtans dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen is ?

En wie heeft de maatschappij en de economie het meest schade berokkend ? Wat zou in een "redelijke" wereld het meest moeten doorwegen ? De zware schending van het algemeen belang of regelnevelerarij en - hoogst waarschijnlijk - interne afrekeningen ?

Tussen haakjes, ik heb - gelukkig maar - noch banksters noch juristen in mijn naaste familie.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

De scheiding der machten lijkt in dit apenland niet langer een van de hoogste principes van het landsbestuur maar een soort "uitvlucht" om brandende problemen niet aan te pakken en rottende dossiers verder te laten verrotten.

Zie ook : ontsnappingen en gevangeniswezen.