Bouwen in Flaanderen

Als je een bouwaanvraag indient, en de gemeente heeft daar binnen de 75 dagen niet op gereageerd, dan kan je helemaal opnieuw beginnen. Dat is het gevolg van de nieuwe Vlaamse bouwcodex, zo schrijven de Concentra-kranten vrijdag.

Volgens de codex hebben gemeenten 75 dagen de tijd om een bouwvergunning goed te keuren. Indien de gemeenten er om welke reden dan ook niet in slagen om dit op tijd in orde te brengen, vervalt de aanvraag en moet een nieuw dossier ingediend worden, wat ongeveer 1.000 euro kost.

Daarbij komt dat een gemeente die de goedkeuringstermijn laat verstrijken geen enkele motivering moet geven voor de afkeuring van het dossier.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF28082009_005.

Wat onze Flaamse "pencil pushers" doen, doen ze toch meestal beter, of niet soms ?

No comments: