Don Quichote

Een oud-burgemeester van een Oost Vlaamse gemeente is naar de onderzoeksrechter gestapt in zijn strijd tegen de witte strepen in de lucht die achterblijven wanneer een vliegtuig passeert. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens die geachte heer ex burgemeester zijn die 'chemtrails' helemaal niet onschuldig. "Daarom leg ik een strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling neer", zegt hij.

"Ik dien klacht in wegens het systematisch en opzettelijk in de atmosfeer brengen van allerlei chemische en biologische stoffen, die een ernstig gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Ik wil dat dit misdrijf grondig onderzocht wordt en dat op een objectieve manier wordt vastgesteld over welke stoffen het in Vlaanderen gaat, welke de identiteit van de opdrachtgever is en met welke bedoelingen dit gebeurt."

Het heerschap zegt zich te baseren op labo-onderzoeken, analyses en getuigenissen."Ik ben geen fantast. Als ik dat soort dingen zeg, dan is dat omdat ik er van overtuigd ben dat er iets aan het mislopen is", zegt hij.

Verheugt U allen - don Quichotte is nog niet dood. Het gevecht tegen de windmolens is vervangen door het gevecht tegen vliegende draken en luchtkastelen.

Die man moet zich wel echt eenzaam en veronachtzaamd voelen.

Arm Flaanderen.

1 comment:

Anonymous said...

Komkommertijd bij een boulevardblad ...