Grondig mis

Er is iets grondig in met onze maatschappij. Op zeer korte tijd zijn er een paar zaken gekanteld en labiele evenwichten zijn verdwenen.

Tot een paar jaar terug was het moeilijk om - in de kringen die ik frequenteer - een flamingant te vinden. Nu zijn bijna al mijn kennissen, zelfs de meest verdraagzame, omgetoverd in aanhangers van "België barst".

Tot voor zeer kort spraken de mensen - in de kringen die ik frequenteer - bijna nooit over allochtonen, illegalen en vluchtelingen. Nu is het bijna onmogelijk een conversatie van een paar minuten te hebben zonder dat het probleem van de allochtonen (al dan niet Belg), illegalen en vluchtelingen, op een zeer negatieve manier, ter sprake komt.

En die negatieve perceptie ontmoedigt dan weer de mensen uit die bevolkingsgroepen die echt een inspanning willen leveren om zich in onze maatschappij te integreren.

Ik lees dat er in iedere maatschappij een kritische drempel is waarboven de toevloed van "probleemgevallen" als storend wordt ervaren en waarboven de problemen openbarsten.

Ik denk dat we die drempel - zeker in onze steden - bereikt en waarschijnlijk overschreden hebben.

En onze leiders : ze staan erbij en ze kijken er naar.

No comments: