Foetsie (2)

Toevallig lees ik juist nu in Tertio "Het recht te ontsnappen".

Volgens de auteur is het niet wenselijk en "niet de verstandigste aanpak" om het ontsnappen uit de gevangenis te bestraffen.

Want "preventie werkt nog altijd beter dan repressie". Daarop volgt een pleidooi om de levensomstandigheden in de gevangenissen te verbeteren door onder meer "de re-integratie en herstelgerichte detentie te bevorderen".

Daar heb ik totaal niets op tegen, maar is het - in dit domein - ooit bewezen dat preventie beter is dan repressie ? Ik bedoel, écht statistisch bewezen ?

Ik vrees dat het véél te laat is voor preventie : te laat de put gevuld ...

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Uit hetzelfde artikel : "Het recht te ontsnappen wordt daarom aangezien als een soort mensenrecht".

En wat doen we met het recht op rechtvaardigheid van de slachtoffers ?