Het is te laat de put gevuld ...

Prof Paul De Grauwe publiceert een interessante analyse in De Morgen.

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/978262/2009/08/22/De-bankiers-zijn-dood-Leve-de-bankiers.dhtml.

Een uitreiksel :

"Het ziet er dus naar uit dat de bankiers de grote overwinnaars worden van de economische crisis. Nadat ze de economie aan de rand van de afgrond hebben gebracht, en door de overheid met de hulp van de belastingbetaler werden gered, treden er voor hen weer gouden tijden aan. Er stellen zich met deze evolutie twee problemen. Het eerste is ethisch, het tweede economisch.

Het ethische probleem heeft ermee te maken dat de reddingsoperaties van de banken door de overheid jarenlang de begroting zullen belasten. De belastingbetalers zullen daar in de toekomst voor moeten opdraaien. Tegelijk zullen de bankiers weer grote winsten realiseren, waarvan het topmanagement en de aandeelhouders zullen profiteren. Is een dergelijke verdeling van de winsten en de verliezen ethisch aanvaardbaar? Ik denk het niet.


Een verdeling van winst en verlies waarbij de winsten worden geprivatiseerd en de verliezen gesocialiseerd, leidt tot economisch verderfelijke effecten. Zoals ik in vorige columns herhaaldelijk heb benadrukt, leidt een dergelijk systeem ertoe dat banken opnieuw zullen worden verleid om te veel risico"s te nemen, om zo het rendement te verhogen. Ze zullen dit doen in de wetenschap dat als het goed gaat de winsten voor de bank zijn, en als het slecht gaat de verliezen gedekt zullen worden door de overheid. Dat is de beste manier om een nieuwe bankencrisis in de toekomst te garanderen."

Hallo banksters ?

No comments: