Tante Post

"De prijs van de standaardpostzegel (0,59 euro) blijft ook in 2010 geldig, voor zover er minimum 10 postzegels worden aangekocht. Vanaf 1 januari 2010 verhoogt De Post de prijs van de postzegel met 0,10 euro per stuk wanneer er minder dan 10 postzegels worden aangekocht."

"De Post benadrukt dat de klanten geen enkel nadeel zullen ondervinden aangezien de zegels onbeperkt geldig blijven in de tijd, los van eventuele latere prijsverhogingen. Met deze aanpassing wil het bedrijf alleen de zeer kostelijke stukverkoop van postzegels ontraden."


' "Ons doel is dus niet om de prijs of onze omzet te verhogen, maar wel om onze transactiekosten te verminderen, zonder dat de klant benadeeld wordt", aldus CEO Johnny Thijs.'

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/982816/2009/08/28/Postzegel-duurder-bij-aankoop-van-minder-dan-tien-stuks.dhtml.

Je moet waarschijnlijk bij de post werken om het soort redenering - dat de klant geen enkel nadeel zal ondervinden van een significante prijsverhoging - te begrijpen.

En eens te meer is het de kleine man, die elke eurocent moet omdraaien, en dus niet kan investeren in postzegels die hij niet onmiddellijk nodig heeft, die betaalt. Bedankt tante Pos.

No comments: