Onafhankelijkheid

Gisteren kreeg ik van een mij totaal onbekende anneke coeman een uitnodiging om een petitie voor Vlaamse onafhankelijkheid te ondertekenen.

Het wereldschokkende argument :

"Elke Vlaming, van baby tot bejaarde, betaalt 4 euro (160 fr.) per dag om de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië in stand te houden. Voor een gezin van 4 personen is dat per jaar 5.840 euro (235.550 fr.)
Dus dat Vlaams gezin schenkt om de 5 jaar gratis een luxe-auto van
29.200 euro (1.177.700 fr.) aan Wallonië."

Natuurlijk is het te veel gevraagd die slogan te bewijzen. Het woord van anneke (wie ?) moet volstaan.

Daarbij vraag ik mij ten eerste af waar die dame mijn e-mail adres vandaan haalde ; ten tweede krijg ik het vliegend s***** van dergelijke stompzinnige, puur materiële initiatieven en redeneringen.

Die dames en heren die vooral streven naar eigen volle zakken zullen wel nooit de betekenis van het woord solidariteit begrijpen.

Van een onafhankelijk Flaanderen, spaar ons Heer ! Want wat nu tussen Flamingen en Walen staat te gebeuren, zou dan een paar jaar later gebeuren tussen Limburgers en West Vlamingen of tussen Antwerpenaars en Gentenaars. Bah !

3 comments:

Pablo Carpintero said...

Ongeveer 1500 deelnemers aan de Vlaamse "hoogmis" aan de Ijzer tegenover meer dan 10.000 voor het even zinloze Big Ask - dat geeft toch wel enige nuancering over de prioriteiten van de gemiddelde Flaming.

Anonymous said...

En de eerste handtekening op de lijst is van...Swa Cauwenbergh
(de befaamde lezersbrievenschrijver van het Vlaams behang.

Pablo Carpintero said...

Toevallig zie ik op sitemeter dat er vandaag, na 5 maand, nog een - voor mij niet onmiddellijk begrijpbare - reactie gepubliceerd is.

Maar alla, 't is zondag. Ik zal ze maar laten staan zeker ?