Orgaantransplantatie

Uit een kwaliteitskrant : "In veel landen, waaronder Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten, moet je jezelf opgeven als donor wanneer je sterft". Letterlijk genomen kunnen er daar niet veel donors zijn ...

Blague à part : alles wat maar enigzins naar "markten" ruikt moet bij orgaantransplantatie zorgvuldig vermeden worden. Dus ook geen vergoedingen en geen compensaties ! Want vanals de deur naar de markt en winstbejag op een kier staat kan ze niet weer gesloten worden.

Dat er dan niet meer donaties van levenden zullen komen ? Er zijn grenzen aan alles, ook aan wat we kunnen doen voor onze zieken. Indien we dat niet uit de goedheid van ons hart doen, of geld nodig hebben om ons over de lijn te trekken, dan is het misschien beter dat we het laten.

We weten dat de markt beheerst wordt door vraag en aanbod, en dat de vraag groter is dan het aanbod. Dat betekent noodzakerlijkerwijze hogere prijzen en voorrang voor de welstellenden. Of vinden jullie dat met zijn allen normaal ?

No comments: