Globalisering

Ludo Van den Eynden in Tertio van 26 augustus :

"Nu is de globalisering al aan het uitgroeien tot de nieuwe ideologie - de nieuwe vorm van de vooruitgangmythe - die al snel door het kapitalisme met een groene make-up, wordt ingekapseld, want er is geld mee te verdienen."

"Het massatoerisme is alvast uitgegroeid tot tijdelijke volksverhuizingen met massale vervuiling tot gevolg, waarvoor we evenwel de ogen sluiten."

"Globalisering vreet niet alleen aan land, lucht en water, maar ook aan mensen."

No comments: