Mensenhandel

Opvangcentra laten weten dat ze moeten opletten om geen "terroristen" - zo saat het in de titel van het artikel - als slachtoffers van mensenhandel te gaan behandelen. Ze weten dat vermeende slachtoffers van mensenhandel de procedure soms willen misbruiken om papieren te krijgen.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=Q82E0EGV&word=mensenhandel.

Een opmerking : vroeg of laat gaan alle ogen open, ook die van pure idealisten met de allerbeste bedoelingen ...

No comments: