Telenet

Bij het uiterst klantvriendelijke Telenet - de klantvriendelijkheid komt uit een onverdachte bron : Telenet zelf - wordt het analoog aanbod van zenders bijna systematisch teruggeschroefd. Op dit ogenblik kunnen we nog 25 zenders ontvangen, waarvan ik ongeveer de helft - en dat is een lage schatting - pure publicitaire horse manure vind.

Bij die 25 zenders heb ik het reclamekanaal van Telenet niet meegerekend. Het voortbestaan van dat totaal overbodig kanaal vind ik vreemd, want we horen altijd dat er geen plaats genoeg is op de kabel, maar dat kanaal kan er blijkbaar altijd bij ... en eigenlijk betalen we er nog voor ook.

Ik denk echter dat er maar één reden is waarom het analoog aanbod zo stiefmoederlijk behandeld wordt : Telenet wil ons zo snel mogelijk het digitale aanbod door de keel duwen. Daarom daalt het analoge aanbod ; de abonnementsprijs kan echter altijd moeiteloos omhoog.

Ik weet echt niet waarom ik Telenet nog niet buitengegooid heb. Misschien omdat "de concurrentie" waarschijnlijk niet echt beter is.

Terloops, ik heb nooit enige achting kunnen opbrengen voor de "diepbewogen Flaamse" en Mechelse politicus die indertijd Telenet opzette. Die man heeft volgens mij veel op zijn politiek geweten, maar Telenet is waarschijnlijk het grootste onheil dat hij aangericht heeft. Enfin, dat is mijn strikt persoonlijke mening en niemand hoeft die te delen.

Maar tussen Telenet en mij komt het nooit meer goed.

No comments: