Evenwicht

Er zitten te weinig vrouwen in de top van de financieel-economische sector en in justitie ; beiden zijn in crisis ; om crisissen op te lossen is er nieuw bloed nodig, dus ... weg met het glazen plafond : véél meer vrouwen aan de top.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KV2HLASO&word=inteelt+leidt+tot+degeneratie ;
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DS2HPLLM&word=te+weinig+vrouwen+aan+de+top ;
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DS2HPDQQ&word=meer+vrouwen+nodig+aan+de+top.

Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt deze stelling tegen te spreken. Vrouwen verdienen inderdaad véél beter. Maar van "inteelt" en "degeneratie" gaan spreken omdat er te weinig vrouwen in de top zitten, dat lijkt mij een stap te ver.

Een politica wil quota : in de politieke wereld bestaan die al een tijdje en is het gender evenwicht bijna bereikt. Een onschuldig vraagje : is ons politiek beleid gevoelig verbeterd sedert er meer vrouwen aan het stuur zitten ? Eigenlijk is de evenwichtige verdeling van mandaten meer een kwestie van rechtvaardigheid dan van bewezen efficiëntie.

En een internationale vergelijking snijdt ook geen hout : "We tuimelen naar beneden omdat we stil zijn blijven staan" gaat er ten onrechte van uit dat groei in se goed is en verwart doel en middelen. Meer vrouwen aan de top krijgen is een middel tot rechtvaardigheid, mogelijks tot meer efficiëntie, geen doel.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Soms, heel soms, doet deze discussie mij denken aan het berucht "Flaams" gezegde : "Wat we zelf doen doen we meestal beter". Niet dus. Of tenminste : een waarborg is dat allerminst !