Ah bon ?!

De heer Danny Pieters, blijkbaar een expert inzake sociale zekerheid, in Tertio van 28 october 2009 :

"Dat u een loon ontvangt voor uw werk, is een blijk van waardering."

En ik die altijd gedacht heb dat het loon een recht was, een vergoeding voor geleverde arbeid, en een fundamenteel gegeven zelfs in de meest liberale economische school ... Maar ja, ik zal de bedoeling van de spreker wel verkeerd begrepen hebben zeker ?

Ik heb het ganse artikel "Grondige snoeibeurt moet sociale zekeheid beter maken" aandachtig gelezen, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er bijna niets van begrepen heb, behalve dan dat Vlaanderen waarschijnlijk zijn eigen boontjes zal moeten doppen, maar hadden jullie iets anders verwacht ?

1 comment:

Pablo Carpintero said...

En dat we structureel moeten opkomen voor de grootste slachtoffers van de financieel-economische crisis in de derde wereld.

Een zeer nobele gedachte ; maar hoe moeten we die ooit uitvoeren ??? We krijgen de sociale zekerheid zelfs in ons eigen land niet volledig in orde ... hoewel, we mogen zéér tevreden zijn met wat we hebben ...