Belgen

Voor een groot deel van mijn leven heb ik horen vertellen dat er nooit meer dan 10 miljoen Belgen zouden rondlopen in dit, ons aards paradijs.

En wat lees ik nu ?

"In 2020 zullen er 11,5 miljoen Belgen zijn, becijferde het Federaal Planbureau. Daar is ons land niet op voorbereid, omdat vroegere prognoses uitgingen van een bevolkingsdaling. "Woningmarkt en onderwijs komen nu al onder druk te staan", aldus demograaf Patrick Deboosere. "We kunnen niet langer talmen." Het Vlaams Gewest zal volgens de cijfers van het Planbureau tussen 2000 en 2010 251.400 nieuwe inwoners tellen. Nog eens tien jaar later zal het aantal met 395.000 toegenomen zijn. Voor Wallonië voorspelt het Planbureau eenzelfde tendens. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de kroon spannen met de relatief hoge toename van 128.000 tussen 2010 en 2020. VUB-demograaf Deboosere benadrukt dat de prognoses van het Planbureau geen accurate voorspelling zijn, maar dat alle factoren op een sterkere stijging voor heel België wijzen tot op zijn minst 2020.

Volgens Deboosere werd in het verleden de bevolkingstoename, vooral die via immigratie, onderschat door het Planbureau. Het gevolg van die verkeerde inschatting is dat de Belgische instanties zich niet voldoende hebben voorbereid op de sterke bevolkingsgroei.

Deboosere wijst op noodzakelijke uitbreiding in huisvesting, mobiliteit, en leefbaarheid van de steden en gemeenschappen. Maar hij maakt zich vooral zorgen om het onderwijs. "Als er een sterke stijging is in het aantal geboortes, zal de capaciteit van de kleuterklasjes binnen enkele jaren al drastisch omhoog moeten. En het probleem zal zich daarna met de kinderen mee verschuiven naar de lagere school, secundaire scholen en het hoger onderwijs."

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1024967/2009/11/04/Naar-11-5-miljoen-Belgen-in-2020.dhtml,

maar my italics.

Die bevolkingsgroei is niet noodzakelijk goed nieuws voor de multiculturaliteit, die steeds moeilijker zal gaan liggen bij een groot deel van de bevolking, maar misschien wel voor de betaalbaarheid van de pensioenen.

Brr, ik gruw van mezelf. Wat een flauwe mop.

No comments: