Tertio

Ik heb de voorlaatste Tertio (nr 510 van 18 november 2009) met meer dan gewone belangstelling gelezen.

Het tijdschrift besteedt twee bladzijden aan een interview met de internationaal beroemde, en in België eerder beruchte, 84 jaar oude "rode kanunnik" François Houtart SJ die meent dat het kapitalisme niet bijgestuurd maar afgeschaft moet worden en die enige zeer zinnige bouwstenen aandraagt voor een nieuw sociaal-economisch systeem.

Tertio besteedt dan zijn laatste bladzijde aan het goed bedoelde maar wollige gefilosofeer van een ondernemer die - mijns inziens - nog altijd niet begrepen heeft wat er echt aan het gebeuren is en die meent dat de crisis een kans biedt om the "heroriënteren".

Prachtig contrast en volop voer om over na te denken. Maar ik zie meer in de standpunten van Houtart dan in die van de ondernemer.

Merci, monsieur le chanoine ! J'ai vraiment bu du petit lait !

No comments: