De toren van Babel

De Burj in Dubai - moe(s)t meer dan 800 m hoog worden. Weten jullie nog, de toren van Babel ? De mensheid herhaalt voortdurend dezelfde fouten en leert niets bij. Onze enige eigenschap die we systematisch ontwikkelen is onze hebzucht.

The sky's the limit ? Nee, eens te meer waren onze ogen groter dan onze buik. En dit zou wel eens een zeer ernstige, "levensbedreigende" diarree kunnen worden !


1 comment:

pablo said...

Read : http://news.yahoo.com/s/ap/20091202/ap_on_bi_ge/ml_dubai_tallest_tower.